F2PC - Aanvullend Pensioen Chemie

Op 5 augustus 2010 werden er 2 collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten met betrekking tot aanvullend pensioen, respectievelijk voor de arbeiders en voor de bedienden in de chemiesectoren (paritair comité 116 en 207). Zij voeren een sectoraal aanvullend pensioenstelsel in vanaf 1 januari 2011. Wij noemen dit sectoraal aanvullend pensioen het “aanvullend pensioen chemie”.

Op deze website willen wij toelichten wat u als werkgever wil weten over dit aanvullend pensioen chemie. Op de pagina’s bestemd voor de werknemer vindt u een toelichting over de werking van het aanvullend pensioen chemie.Het aanvullend pensioen chemieklik om het antwoord te lezen

Welke ondernemingen nemen deel aan het aanvullend pensioen chemie ?

Hoe moet de onderneming de bijdragen voor het sectorpensioen betalen ?

Hoeveel betaalt de werkgever voor het aanvullend pensioen chemie ?

Zorgt het aanvullend pensioen chemie voor bijkomende administratieve lasten voor de werkgever?

Moet ik als werkgever iets ondernemen om nieuwe werknemers aan te sluiten ?

Moet een werkgever informatie over het aanvullend pensioen chemie aan zijn werknemers geven ?

Kan een werkgever voor zijn werknemers vrijwillig een hogere bijdrage storten?

Kan een werknemer het bij een vorige werkgever opgespaarde pensioengeld overdragen naar het aanvullend pensioen chemie ?