F2PC - Aanvullend Pensioen Chemie

Er bestaat een speciale regeling voor ondernemingen die na 1 november 2010 worden opgericht als (gezamenlijke) dochtervennootschap of die ontstaan ten gevolge van herstructureringen, fusies, splitsingen of overnames. Als een onderdeel van de nieuwe entiteit of wanneer een zusteronderneming al vóór dit evenement uitgesloten was van deelname aan het aanvullend pensioen chemie, kan de onderneming kiezen om nadien voor het geheel van de bedienden en of de arbeiders ofwel :


Hiervoor moet wel de onderstaande administratieve procedure gevolgd worden.


Welke administratieve formaliteiten moet een dergelijke onderneming vervullen om uitgesloten te worden van deelname aan het aanvullend pensioen chemie?