F2PC - Aanvullend Pensioen Chemie

Een nieuwe onderneming die deel uitmaakt van het paritaire comité 116 voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid en/of het paritaire comité 207 voor de bedienden in de scheikundige nijverheid, moet haar werknemers aansluiten bij het aanvullend pensioen chemie.

Volledig nieuwe ondernemingen waarvan geen enkel zusterbedrijf of onderdeel van de groep een eigen ondernemingspensioenplan heeft waardoor het niet deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie, zullen vanaf de eerste aanwerving hun personeel laten aansluiten aan het aanvullend pensioen chemie.

Enkel wanneer een zusterbedrijf of een onderdeel van de groep al een eigen ondernemingspensioenplan heeft waardoor het niet deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie, kan de nieuwe zusteronderneming een vrijstelling van deelname aan het sectorstelsel aanvragen.

Hiervoor moet wel de onderstaande administratieve procedure gevolgd worden


Welke administratieve formaliteiten moet een nieuwe onderneming vervullen om uitgesloten te worden van deelname aan het aanvullend pensioen chemie?