F2PC - Aanvullend Pensioen Chemie - La pension complémentaire chimie

Het aanvullend pensioen chemie

Op deze website vindt u informatie over het aanvullend pensioen chemie (2de pijler). Dat is de naam die we gebruiken voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid en voor het sectorpensioen voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid.

U bent werknemer U bent werkgever

Documenten en formulieren »

La pension complémentaire chimie

Sur le présent site web vous trouverez de l’information au sujet de la pension complémentaire chimie(2ième pilier). C’est le nom que nous utilisons pour le régime sectoriel pour les employés de l’industrie chimique en pour le plan sectoriel pour les ouvriers de l’industrie chimique.


Vous êtes salarié Vous êtes employeur

Documents et formulaires »